jueves, 22 de julio de 2010

AGENDAS PRIMERA Y ULTIMA

Agendas de la primera y última asesoria


segundo encuentro

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXNhcnJvbGxvZGVsbmlub2RlM2E3YW5vc3xneDo3MmRlZDhhMDgwNzc2NmJh&pli=1

http://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkZXNhcnJvbGxvZGVsbmlub2RlM2E3YW5vc3xneDoyY2U5ZWY4NzI3MjYzMTNj&pli=1

1 comentario: